Ochrana osobných údajov

Ďakujem za vašu návštevu na mojich stránkach, teší ma váš záujem. Beriem ochranu vašich súkromných údajov vážne a chcem, aby ste sa pri návšteve mojich internetových stránok cítili dobre. Ochrana vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre mňa dôležitou záležitosťou, ktorú pri mojich obchodných procesoch beriem na zreteľ. Osobné údaje, ktoré sú získavané počas návštevy týchto webových stránok, spracovávam v súlade so Zákonom č. 122/2013 Zb. o ochrane osobných údajov.

 

Právo na informácie

Na požiadanie vám podľa možnosti obratom písomne oznámim, či a aké osobné údaje mám o vás zaznamenané. Ak by aj napriek mojej snahe o správnosť údajov a aktuálnosť boli zaznamenané nesprávne informácie, na požiadanie ich opravím.

Ak máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete ich smerovať na mail: monika@spolutodame.sk, kde som vám k dispozícii nielen v prípade žiadosti o informácie, ale aj v prípade podnetov alebo sťažností.

Kódex ochrany údajov

Získavanie a spracúvanie osobných údajov

Ak navštívite moje webovú stránku www.spolutodame.sk, osobné údaje sa zaznamenajú len vtedy, keď mi ich poskytnete z vlastnej vôle, napríklad v rámci registrácie, otázok, vypísania formulára alebo na realizáciu objednávky.

Bezpečnosť

Ing. Monika Erényi /IČO: 46696806/ prijíma technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby chránila vedené údaje proti manipulácii, strate, zničeniu a zásahu nepovolaných osôb. Bezpečnostné opatrenia sa s vývojom technológií stále zlepšujú.

Použitie a postúpenie osobných údajov

Ing. Monika Erényi /IČO: 46696806/ používa vaše osobné údaje na účely technickej správy webových stránok, zákaznícku administratívu, na ankety týkajúce sa produktov a na marketingové účely vždy len v takom rozsahu, aký je na to potrebný.

Postúpenie osobných údajov štátnym zariadeniam a úradom nasleduje len v rámci záväzných právnych predpisov. Vaše údaje sa inak postupujú iba v prípade objednávky tovaru kuriérovi/Slovenskej pošte z dôvodu zaslania tovaru.

Možnosť odhlásenia

Vaše údaje používam k tomu, aby som vás mohla informovať o mojich článkoch, novinkách, produktoch a službách (prípadne o ponukách partnerov) a zistiť váš názor na nich. Ak by ste s tým nesúhlasili, môžete mi to kedykoľvek oznámiť, aby som mohla údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môžete kedykoľvek odhlásiť s pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v pätičke každého emailu.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Vyhlásenie predávajúceho: Ing. Monika Erényi /IČO: 46696806/ sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter vašich osobných a firemných dát, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré zadávate v objednávke sú nevyhnutné pre vašu identifikáciu ako kupujúceho. Používam ich k realizácii celého obchodu, vrátane potrebných účtovných operácií, vystavenie daňových dokladov, identifikáciu vašich bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s vami. Vaše detailné osobné dáta aj údajoe o nákupoch sa ukladajú v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

Súhlas registrujúceho sa návštevníka webu: Vyplnením webového formulára súhlasí návštevník so spracúvaním poskytnutých osobných údajov a ich zaradení do databázy Ing. Monika Erényi, IČO: 46696806, Charkovská 20, 04022, Košice, ako správcu a s ich následným spracovaním pre marketingové účely a obchodné oznámenia prostredníctvom elektronických prostriedkov a to na dobu do odvolania súhlasu. Zároveň registrovaný udeľuje súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal informácie o novinkách, službách, pripravovaných akciách a ponuke svojich obchodných partnerov. 

 

Cookies

Ing. Monika Erényi /IČO: 46696806/ používa cookies k tomu, aby mohla sledovať preferencie návštevníkov a aby mohla podľa toho optimálne vytvárať webové stránky. Cookies sú malé \"súbory\", ktoré sa uložia na váš pevný disk. To vedie k uľahčeniu navigácie a vysokú mieru užívateľského komfortu webovej stránky. Cookies sa môžu využívať na zistenie, či ste už zo svojho počítača navštívili moje stránky. Identifikuje sa len cookies na vašom počítači. Používanie cookies môžete deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači.